Till startsidan

Publicerad: 20 juni 2019

Viktiga datum för partier

Här kan du läsa om viktiga datum som gäller för partier inför Europaparlamentsvalet.

2018 - Året före val‌

Datum

Händelse

15 december

Partier ska ha begärt att de önskar få sina valsedlar för val till Europaparlamentet utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast de partier som fått mer än 1% av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen, enligt 8 kap. 2 §, p.3 vallagen (2005:837). Begäran om utläggning av valsedlar görs till Valmyndigheten senast den dag Valmyndigheten bestämmer.

 

Anmälan om behörig beställare kan börja lämnas in till Valmyndigheten.

 


2019 - Valår‌

Datum

Händelse

28 februari

Sista dag för partier som vill registrera eventuell ny partibeteckning att ge in sådan anmälan om partibeteckningen ska gälla vid valet till Europaparlamentet.

 

Sista dag för partierna med registrerad partibeteckning att anmäla kandidaterna.

 

Sista dag för kandidaterna att lämna in sin kandidatförklaring.

 

Anmälan om behörig beställare ska senast ha kommit in till Valmyndigheten.

 

Sista dag för kandidater som inte är svenska medborgare, att lämna in kandidatförsäkran om de kandiderar för partier som anmäler sina kandidater. Kandidatförsäkran måste lämnas in av kandidater som är medborgare i annat EU-land. Kandidatens medborgarland måste lämna bekräftelse inom 5 dagar - och det måste också vara innan valdagen. (Kandidater som kandiderar för partier som inte anmäler sina kandidater måste lämna in försäkran senast den 1 april, se nedan).

 

Sista dag för partier som begärt utläggning av valsedlar att beställa valsedlar.
Partierna ska meddela om deras kandidater ska vara anmälda. Partierna ska ha beställt valsedlar för att få leverans senast 45 dagar före valdagen. Valsedlar kan beställas även efter detta datum men utan 45-dagarsgarantin. Övriga partier kan beställa valsedlar fram till valdagen.

1 april

Viktig information till kandidater: 1 april är sista dag för att lämna in kandidatförsäkran för de kandidater som är medborgare i annat EU-land än Sverige, och vill kandidera för Sverige i Europaparlamentsvalet. Kandidatens medborgarland måste lämna bekräftelse inom 5 dagar - och det måste också vara innan valdagen. (Observera att kandidater som kandiderar för partier som anmäler sina kandidater måste lämna in försäkran senast den 28 februari).

26 april

Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande i valet 2019.

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden och röstkorten.

 

Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli borttagen från den svenska röstlängden för alla som finns med men som vill rösta i något annat EU-land.

 

24 maj 

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur. Samtycket ska lämnas in till Valmyndigheten.


Kandidatförsäkran, partiets anmälan av kandidater och beställning av valsedlar lämnas in till Valmyndigheten.