Till startsidan

Publicerad: 20 juni 2019

EU-medborgare som kandiderar i Europaparlamentsvalet 2019

Information för dig som är medborgare i ett annat EU-land och ska kandidera för ett parti.

Lämna in kandidatförsäkran

Du som är medborgare i ett annat EU-land och som vill kandidera för ett parti i det svenska Europarlamentsvalet måste lämna in en kandidatförsäkran till Valmyndigheten.

Genom att fylla i blanketten Kandidatförsäkran intygar du som kandidat att du inte kommer att kandidera till Europaparlamentsvalet i något annat EU-land, samt att du inte har förlorat din valbarhet i ditt hemland.

Så här fyller du i blanketten kandidatförsäkran

  • ange din nationalitet, adress i Sverige, födelsedatum, födelseort samt den senaste kända adressen i hemlandet,
  • ange valkrets eller det område i hemlandet där du senast var upptagen i röstlängd,
  • förklara att du inte kommer kandidera till Europaparlamentsvalet i något annat EU-land.

Skicka in kandidatförsäkran i tid

Det finns olika tidpunkter för när blanketten kandidatförsäkran ska ha kommit in till Valmyndigheten.

Parti som anmäler sina kandidater

Personer som kandiderar för ett parti som anmäler sina kandidater, ska försäkran ha kommit in till Valmyndigheten senast 28 februari 2019.

Parti som inte anmäler sina kandidater

Personer som kandiderar för partier som inte anmäler sina kandidater, ska försäkran kommit in till Valmyndigheten senast 1 april 2019.

Om kandidatförsäkran inte lämnas in

Om blanketten kandidatförsäkran inte lämnas in eller lämnas in försent så kommer Valmyndigheten bedöma att du som kandidat inte är valbar vid det aktuella Europaparlamentsvalet.

Om du förlorat valbarhet i ditt hemland

Om ditt hemland meddelar att du som kandidat förlorat din valbarhet i hemlandet så innebär detta att du inte heller är valbar i det svenska Europaparlamentsvalet.

Vad händer efter att försäkran är inlämnad?

Efter att försäkran kommit in till Valmyndigheten kommer försäkran att delas med det land där du är medborgare. Den behöriga myndigheten i detta land kommer sedan meddela Valmyndigheten om du som kandidat har förlorat sin valbarhet i det landet.