Till startsidan
  • Start
  • För partier
  • Vissa kandidater ska skriftligen samtycka för att kunna bli invalda

Publicerad: 5 juli 2019

Vissa kandidater ska skriftligen samtycka för att kunna bli invalda

Kandidater som inte är anmälda av ett parti behöver skriftligen samtycka till kandidatur.

Kandidater som inte är anmälda av ett parti 

Om ett parti med registrerad partibeteckning väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och nominera andra kandidater. Detsamma gäller om partiet inte har en registrerad partibeteckning.

Samtycke ska ha kommit in senast två dagar före valdagen

För att en tillskriven kandidat ska kunna bli invald måste kandidaten lämna sitt samtycke i förväg.

För EU-valet 2019 ska blanketten ha kommit in till Valmyndigheten senast den 24 maj 2019.