Var röstar jag?

Publicerad: 14 november 2019

Det finns många ställen att rösta på. Se vad som passar dig.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst fram till och med valdagen den 26 maj.

Hitta lokaler och öppettider för förtidsröstninglänk till annan webbplats

Ta med röstkort och id-handling

Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt.

Så här beställer du nytt röstkort

Du kan beställa ett nytt röstkort på följande sätt:

 • Beställ röstkort från Valupplysningen på telefonnummer 020-825 825.
 • I vissa röstningslokaler kan du få ett röstkort utskrivet på plats. Kontakta kommunen för att höra vilka lokaler som kan skriva ut röstkort.
 • Hämta ett nytt röstkort från en länsstyrelse eller kommun.

Rösta i din vallokal på valdagen den 26 maj

Vilken vallokal du kan rösta i på valdagen står på ditt röstkort. Vallokalerna stänger kl. 21.00.

Öppettider och adresser till vallokalerlänk till annan webbplats

Vad behöver jag för att rösta i min vallokal?

 • Ta med dig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte kan rösta i din vallokal kan du rösta i en lokal för förtidsröstning har öppet på valdagen. Ta med dig ditt röstkort och id-handling.

Mer om att rösta i vallokal

Rösta från utlandet

Du kan brevrösta från utlandet eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, skicka sin röst med posten. För att brevrösta behöver du brevröstningsmaterial och två vittnen.

Du kan beställa brevröstningsmaterial på följande sätt:

 • Beställ direkt från Valupplysningen på telefonnummer 020-825 825,
 • Kontakta en kommun eller länsstyrelse för att hämta materialet eller få det skickat till din adress.

Befinner du dig utomlands?

Då kan du enklast hämta materialet från en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig i.

Ambassader och konsulat i utlandet som har brevröstningsmateriallänk till annan webbplats

Vem kan vara vittne?

Personer som har fyllt 18 år kan vara vittne. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare.

Mer om att brevrösta från utlandet

Rösta på ambassader och konsulat i utlandet

Du kan inte rösta på valdagen från utlandet, men du kan förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Hitta röstningslokaler i utlandetlänk till annan webbplats

Vad behöver jag för att rösta i utlandet?

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig id-handling. Exempel på id-handlingar:

 • Svenskt pass.
 • Svenskt id-kort.
 • En lokal officiell legitimation.
 • Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en id-handling.

Behöver jag röstkort?

Du behöver inte ta med dig ett röstkort.

Mer om att rösta från utlandet

Om du behöver hjälp

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta med bud. Om du inte har någon som kan vara bud åt dig kan du rösta med ambulerande röstmottagare.

Rösta med bud

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för budröstning.

Mer om vem som kan vara bud och vittne

Beställ material för att rösta med bud

 • Ring Valupplysningen på telefonnummer 020-825 825.
 • Hämta materialet hos en länsstyrelse eller en kommun.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Rösta med ambulerande röstmottagare gäller för dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Behöver du rösta med ambulerande röstmottagare?

Kontakta din kommun för mer information.

Hitta kontaktuppgifter till din kommunlänk till annan webbplats

Från frågeforum