Hur röstar jag?

Publicerad: 14 november 2019

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet.

Rösta på parti

Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
 • Skriva partiets namn på en blank valsedel.

Rösta på person

Kryssa för en kandidat på en namnvalsedel

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. Du kan bara kryssa för en kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat.

Använd en blank valsedel om namnvalsedlar saknas

Skriv både partiets namn och namnet på den av partiets kandidater som du vill rösta på.

 • Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att
  väljare kan nominera andra kandidater. Du kan då bara personrösta på de
  kandidater som finns på partiets lista.
 • Om partiet inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan nominera en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Skriv partiets namn och personen du vill se vald på en blank valsedel. 

Personen måste samtycka till kandidatur

För att din personröst ska räknas måste hen samtycka till kandidaturen genom att lämna en särskild blankett till Valmyndigheten senast fredagen före valdagen.

Vilka partier och kandidater kan jag rösta på?

I valpresentationen för EU-valet kan du se anmälda kandidater, valsedlar och partier som deltar i valet.

Se kandidater och partier i valpresentationenlänk till annan webbplats

Grunden för det svenska valsystemet

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta.

 • ingen annan får bestämma vad du ska rösta på.
 • du behöver inte berätta för någon hur du har röstat.
 • du och alla andra som får rösta utser dem som sitter i riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige och i Europaparlamentet.

Mer om allmänna val och det svenska valsystemet

Från frågeforum