Har jag rösträtt?

Publicerad: 14 november 2019

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen samt uppfylla vissa regler för medborgarskap.

Rösträtt i valet till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • fyllt 18 år senast på valdagen,
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Rösträtten fastställdes 26 april

Rösträtten bestämdes den 26 april utifrån uppgifter om adress, ålder och medborgarskap i Skatteverkets folkbokföringsregister. Sista dag för att begära rättelse i röstlängden var den 14 maj.

Mer om rösträtt

Om du har rösträtt får du ett röstkort

Om du har rösträtt till EU-valet får du ett röstkort med posten.  Röstkorten delades ut 2-8 maj.

Mer om röstkort

Grunden för rösträtten i det svenska valsystemet

Rösträtten, det vill säga vem som har rätt att rösta, är allmän och lika.

  • rösträtten ska kunna uppfyllas av många (ålder, medborgarskap och folkbokföring).
  • alla som får rösta har en röst.

Allmänna val

Från frågeforum