Till startsidan

Publicerad: 20 februari 2018

Anmäla deltagande i val

Ett parti som vill delta i ett val ska anmäla sig till Valmyndigheten i förväg.

Det finns partier som automatiskt blir anmälda till ett val. Det gäller följande partier:

  • Ett parti som är representerat i den beslutande församling (riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Europaparlamentet) som valet gäller.
  • Ett parti som registrerat sin partibeteckning och
    anmäler sina kandidater för valet.

Partier som inte uppfyller något av dessa kriterier måste anmäla sig.

Uppgifter i anmälan

Ett parti som behöver anmäla sig ska använda blanketten ”Anmälan deltagande i val”.

I blanketten ska partiet ange följande uppgifter:

  • partibeteckningen
  • vilket val som anmälan gäller

Om partiet anmäler sig till riksdagsvalet gäller anmälan också för alla övriga val. Annars gäller anmälan bara för det val som anmälan avser.

Anmäla deltagande till val 287-1 (pdf, 32 kB)

Anmäl senast 30 dagar före valdagen

Partiets anmälan ska ha kommit till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen.

Valmyndigheten prövar anmälan och gör en förväxlingsprövning av partibeteckningen. Därefter fattar Valmyndigheten ett beslut och meddelar partiet med post.

Om ett parti inte har anmält sig till ett val kommer de valsedlar som partiet får att betraktas som ogiltiga.

Valmyndigheten fattar beslut

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut och meddelar partiet.

Om beslutet innebär att anmälan om deltagande registreras publiceras det i Post- och Inrikes tidningar.

Om Valmyndigheten avslår anmälan får partiet meddelande om det.

Post- och inrikes tidningarlänk till annan webbplats

Överklaga ett beslut

Vem som helst, till exempel andra partier, kan överklaga Valmyndighetens beslut om registreringar av anmälningar om deltagande i val.

Men om beslutet gäller ett avslag på en anmälan om deltagande är det endast det partiet det gäller som kan överklaga beslutet.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Sedan är det Valprövningsnämnden som avgör om beslutet kommit in i rätt tid samt prövar överklagandet. Valprövningsnämnden meddelar den person eller det parti som överklagat beslutet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.