Publicerad: 8 mars 2019

Rösta i omvalet den 7 april

Du som har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun kan rösta på flera sätt.

Du kan förtidsrösta, rösta i din vallokal på valdagen eller brevrösta från utlandet.

Hitta förtidsröstningslokaler och öppettiderlänk till annan webbplats

Kartor och adresser till vallokalerlänk till annan webbplats

Förtidsrösta från 28 mars

Var kan jag rösta?

I Falu kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet varje dag som förtidsröstningen pågår, även på valdagen. I övriga kommuner varierar lokalernas öppettider för förtidsröstning.

Du kan förtidsrösta fram till och med valdagen.

Hitta lokaler och öppettider länk till annan webbplats

Ta med dig röstkort

Du kan beställa ett nytt röstkort hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Röstkort kan också skrivas ut av röstmottagarna i vissa lokaler för förtidsröstning.

Ta med dig id-handling

Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du röstar i en annan kommun

Om du förtidsröstar i en annan kommun kan du behöva
ta med egna valsedlar.

Bildinstruktion Så här förtidsröstar du (pdf)

Rösta i din vallokal

På ditt röstkort står vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Du behöver inte ha med dig ditt röstkort om du röstar i din vallokal.

Kartor och adresser till vallokalerlänk till annan webbplats

Det är din folkbokföringsadress 30 dagar innan valdagen som avgör vilken vallokal du hör till.

Mer om rösträtt och röstkort

Ta med dig id-handlinglänk till annan webbplats

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Så här röstar du i vallokal (pdf, 673 kB)

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, skicka sin röst med posten. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

  • Brevrösten för omvalet till kommunfullmäktige i Falun får tidigast göras i ordning och skickas den 21 februari.
  • Brevrösten får inte postas från Sverige.
  • Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

Instruktion Brevrösta från utlandet (pdf, 464 kB)

Beställ material för att brevrösta

Du kan beställa material för att brevrösta genom att kontakta Valmyndigheten eller Falu kommun.

Svenska utlandsmyndigheter som har material för brevröstning finns här:

Svenska utlandsmyndigheterlänk till annan webbplats

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det.

Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Instruktion Rösta med bud (pdf, 363 kB)

Mer om hjälp vid röstning