Till startsidan

Publicerad: 7 mars 2019

Rösta på parti och person

I omvalet kan du välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet.

Vilka partier kan jag rösta på?

De partier som hade anmält sitt deltagande till det ordinarie valet den 9 september 2018 är automatiskt anmälda till omvalet.

Anmälda partier till omvaletlänk till annan webbplats

Vilka kandidater kan jag rösta på?

De kandidater som ställde upp i valet till kommunfullmäktige 9 september 2018 deltar automatiskt i omvalet.

Till omvalet kan partierna ändra sin kandidatlista om de vill.

 • 4 mars var sista dag för partier att meddela om de ska ha samma kandidatlista som i höstens val eller om de har förändrat listan.
 • Nya kandidater kan fram till 5 april samtycka till kandidatur för partier som inte har låst sina listor.

Här kan du se partiers valsedlar och kandidatlistorlänk till annan webbplats

Rösta på parti

Vill du rösta på ett parti kan du:

 • Rösta med en valsedel där partiets namn är förtryckt på valsedeln (partivalsedel).
 • Rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Då kan du låta bli att kryssa för en kandidat.
 • Skriva partiets namn på en blank valsedel.

Personrösta

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för en av personerna på listan på namnvalsedeln.

Nya regler för EU-valet gäller ej för omvalet

De nya reglerna för personröstning som träder i kraft för valet till Europaparlamentet 26 maj gäller inte för omvalet i Falun.

Det betyder att du endast kan personrösta med en partivalsedel eller en blank valsedel om partiet inte har låst sin lista.

Hur får jag tag på valsedlar?

På alla ställen där väljare kan rösta finns blanka valsedlar och partivalsedlar för vissa partier. Samtliga partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar.

Partier som får sina valsedlar utlagda

Partivalsedlar för följande partier kommer att finnas på alla ställen där väljarna kan rösta:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Falupartiet
 • Feministiskt Initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Dessa partier får sina partivalsedlar utlagda p.g.a de vid något av de senaste två valen till riksdagen fått mer än 1% av rösterna, samt har begärt utläggning.

Falupartiet är invalt i Faluns kommunfullmäktige och har därmed också rätt till utläggning.

Rösta med blank valsedel

Du kan använda den blanka valsedeln för rösta på ett parti.
Då skriver du partiets namn på den. För de partier som inte låst sin lista kan du även personrösta genom att skriva både partinamn och namn på kandidat.

Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna.

Valmyndigheten och länsstyrelserna redovisar vid den slutliga sammanräkningen hur många som röstat blankt.