Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018.

Jobba som röstmottagare och rösträknare

Om du vill arbeta som röstmottagare ska du kontakta valnämnden i din kommun.

Om du vill arbeta som rösträknare efter valdagen ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Läs mer om att jobba som röstmottagare och rösträknare

Valkalender

Här står de viktigaste händelserna som händer året före valet, år 2017. Kalendern kommer att uppdateras när valet år 2018 närmar sig.

Året före ordinarie val

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade. Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och valkretsar.

31 oktober

Sista dag för kommun- och landstingsfullmäktige att besluta om eventuell indelning i valkretsar. Besluten ska fastställas av länsstyrelsen.

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

Klicka här för att komma till valkalender som gäller vid allmänna val i Sverige