Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Information till partier inför valet 2018

På den här sidan finns valspecifik information inför kommande val år 2018. Aktuella blanketter och manualer finns i menyn till höger.

Viktiga datum

2017 - Året före ordinarie val

31 okt

Sista dag för partier att begära utläggning av partivalsedlar. Partier som måste begära om utläggning och varför det ska göras.

Sista dag för partier att anmäla en partibeteckning som innehåller symbol eller typsnitt för att partibeteckningen ska kunna tryckas på partivalsedlar.

2018 - Valår

28 feb

Sista dag för partier att registrera partibeteckning.

Sista dag för partier att anmäla behörig beställare av valsedlar.

10 april

Sista dag för partier att anmäla kandidater till respektive länsstyrelse.

Sista dag för partier att beställa namnvalsedlar från länsstyrelsen för garanterad leverans 45 dagar innan valet.

10 aug

Sista dag för partier att anmäla deltagande i valet 2018.

7 sept

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.

Valkalender som gäller vid allmänna val i Sverige

Registrera partibeteckning

Partier kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten. Detta är dock inte ett krav för att delta i val.

Att registrera partibeteckning

Anmälan om deltagande i val

Partier som vill delta i ett val ska skriftligen anmäla sitt deltagande till Valmyndigheten i förväg.

Mer om anmäla deltagande i val

Partier kan anmäla kandidater

Ett parti som har en registrerad partibeteckning och vill anmäla sina kandidater, ska använda en förklaringsblankett för respektive val. Partiet ska lämna förklaringarna till länsstyrelsen senast 10 april 2018.

Partiet kan förbereda blanketterna med namn för underskrift av kandidaten.

Version 1: Blankett som PDF – med vissa ifyllningsbara uppgifter

Förklaringsblanketterna i PDF är delvis ifyllningsbara innan utskrift. Kandidaten får själv fylla i sitt namn och personnummer m.m.

Version 2: Blankett i Word - kopplad utskrift med samtliga uppgifter

Med hjälp av Exceldokument (kandidatnamn, personnummer och kommun/landsting) kan förklaringarna automatiskt fyllas i med kandidatens uppgifter. Förklaringen behöver då endast undertecknas av kandidaten samt kompletteras med ev. övrig id-uppgift. Se manual Kopplad utskrift i menyn till höger.

Partier som inte anmäler kandidater

Om ett parti väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och nominera andra kandidater. För att en tillskriven kandidat ska kunna bli invald måste kandidaten lämna sitt samtycke i förväg. Blanketten för samtycke ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 7 september 2018.

Mer om kandidater