Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valresultat omval Båstad 2015

Valpresentationen

Valresultatet, statistik, valsedlar m.m. presenteras i valpresentationen*.

*Valpresentationen kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Se det preliminära valnattsresultatet här

(Valnattsresultatet 2015 jämförs i presentationen med det slutliga valresultatet för 2010 i de aktuella valdistrikten.)

Se det slutliga valresultatet här

(Det slutliga resultatet 2015 jämförs i presentationen med det slutliga valresultatet för 2010.)