Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Utbildning för Valadministrationen

Valnämnden i Båstad ansvarade för att se till att det fanns vallokaler och röstningslokaler att rösta i. De utsåg också röstmottagare som arbetarde under förtidsröstningen och på valdagen, samt ansvarade för att utbilda dessa personer. Det är röstmottagarnas ansvar att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen/röstningslokalen och bland valsedlarna. På den här sidan finns informations- och utbildningsmaterial som Valmyndigheten tog fram för valnämnder och röstmottagare.

Läs mer om att jobba vid valet här

Utbildningsfilmer för röstmottagare

Valmyndigheten tog fram tre utbildningsfilmer för röstmottagare inför valet till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014. Till filmerna fanns också test.

  • En grundfilm, som innehåller grundläggande information om val och rösträtt
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i vallokal
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i röstningslokal för förtidsröstning

Dessa filmer användes även vid omvalet 2015. Filmerna och testen användes tillsammans med ett kompletterande material för omvalet.

Handledningar för röstmottagare

Handledning för röstmottagning i vallokal

Öppna handledningen för röstmottagning i vallokal. (4572 kB)

Handledning Förtidsröstning - röstmottagning i röstningslokal

Öppna handledningen för förtidsröstning (3095 kb)

Handbok för kommunen

Handboken producerades inför valet till Europaparlamentet 2014 samt valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014. Den riktar sig till valhandläggare på kommunerna och Valnämnderna i kommunerna samt andra personer som har övergripande ansvar för val.

Denna användes i tillämpliga delar även vid omvalet 2015.

Handbok för kommuner 2014

Handbok kommunens uppgifter vid valen 2014 ( 142 sid, 4 794 kb)