Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Nuvarande och avgångna ledamöter

Här finns information om nuvarande och avgångna ledamöter. Informationen presenteras i excel-filer.

Excelfilerna uppdateras varje dygn.

Definitioner för excel-filerna:

  • Tillträdesdatum: om ledamoten utsågs direkt vid valet så anges valdagen som tillträdelsedatum. Annars anges det datum då länsstyrelsen utsåg ledamoten vid efterträdarval.
  • Avgångsdatum: Detta datum är identiskt med tillträdelsedatumet för efterträdaren.
  • Lista: Här avses den lista som kandidaten stod på inför valet. Om personen stod på fler listor avses här den som personen blev invald från.
  • Valtillfälle: Anger om det var ordinarie val eller omval.

Valresultatet för val 2014 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Vem ser till att nya ledamöter väljs in?

När någon ledamot avgår i riksdagen ansvarar Valmyndigheten för att utse en ny ledamot. För kommun- och landstingsfullmäktige är detta respektive länsstyrelses ansvar. Att utse nya ledamöter under mandatperioden kallas efterträdarval.