Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Informationsplan för valet till riksdagen, kommun och landsting 2014

Informationsplanen beskriver vilka informationsinsatser som kommer att genomföras i samband med valet, informationsmål, budskap, informationskanaler, externa målgrupper och budget.

Informationsplan för val till riksdagen, kommun och landsting 2014 (129 kb)