Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Informationskampanj, annonsering

Utomhus

Bussbaksidor

Rulltrappa

Busskurer och utomhus (Röstkort)

Busskurer och utomhus (Personrösta)

Internet

Banner 1 (Röstkort)

Banner 2 (Förtidsrösta)

Banner 3 (Personrösta)

Dagspress

Dagspress 1 (Röstkort)

Dagspress 2 (Förtidsrösta)

Dagspress 3 (Personrösta)

Särskilda målgrupper

För engelsktalande i Sverige. Annonsering på webbplatsen The locals

Synskadade. Annons i tidningen Perspektiv, Synskadades riksförbunds medlemstidning

Studentbanner

För pensionärer, PRO

Mobiltelefon

Mobiltelefon 1(Röstkort)

Mobiltelefon 2 (Förtidsrösta)

Mobiltelefon 3(Personrösta)

Annonser på olika språk

Albanska

Arabiska

Bosniska-kroatiska-serbiska

Engelska

Persiska

Polska

Somaliska

Spanska

Turkiska