Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Statistik och lokaler

Klicka här för att se samtlig statistik i valpresentationen.

Antal mottagna förtidsröster

Förtidsröstningen pågick den 1-19 september. Kommunerna skulle registrera in antal mottagna förtidsröster per röstningslokal. Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats in fram till och med valdagen och hur många som togs emot motsvarande period 2006.

Klicka här för att se ackumulerat antal mottagna röster för hela landet, per län och per kommun

Rådatafilerna innehåller mottagna förtidsröster per röstningslokal och dag:

Klicka här för se mottagna förtidsröster per röstningslokal


Röstmottagning - lokaler och öppettider

Vallokaler

Vallokalerna var öppna mellan kl. 8-20 under valdagen den 19 september 2010.

Se samtliga vallokaler

Röstningslokal för förtidsröstning

Förtidsröstningen pågick 1-19 september 2010.

Se samtliga röstningslokaler för förtidsröstning

Röstmottagning i utlandet

Röstmottagningen på ambassader och konsulat påbörjades den 26 augusti 2010 och avslutades ett antal dagar innan valdagen.

Se samtliga ambassader och konsulat som ordnade röstmottagning

till sidans topp


Röstberättigade

Statistiken innehåller röstberättigade uppdelat på ålder, kön, förstagångsväljare, ej svenska medborgare (endast vid kommun- och landstingsval) och folkbokförda utomlands (endast vid riksdagsval). Statistiken är beräknad med den 19 september satt som valdag.

Klicka här för att se statistiken om de röstberättigade i riksdagsval

Klicka här för att se statistiken om de röstberättigade i landstingsfullmäktigeval

Klicka här för att se statistiken om de röstberättigade i kommunfullmäktigeval


Kandidater vid valet

Över 50 000 personer kandiderade i valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. I statistiken för kandidaterna redovisas antal kandidater per parti, ålder, kön, antal som är utlandssvenskar och antal som inte är svenska medborgare.

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i riksdagsvalet

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i valet till landstingsfullmäktige

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i valet till kommunfullmäktige

till sidans topp


Utlandssvenskar

Alla utlandssvenskar (dvs. svenska medborgare som utvandrat) har rösträtt i valet till riksdagen.

Se specialstatistik över utlandssvenskar


Fördelning av valkretsmandat

Inför varje val beslutas om fördelningen av fasta mandat mellan valkretsarna. Valmyndigheten beslutar om fördelningen i riksdagsvalet och länsstyrelsen beslutar om fördelningen i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Besluten grundar sig på statistiken över röstberättigade 1 mars valåret.

Se fördelningen vid valet 2010 i valpresentationen


Preliminärt onsdagsresultat

Onsdagen efter valdagen genomförde valnämnderna valnämndens preliminära rösträkning i respektive kommun och räknande då de förtidsröster som vallokalerna inte hann få under valdagen. Dessa var främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen.

Efter valnämndernas preliminära rösträkning på onsdagen gjorde Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet. Detta preliminära valresultat och mandatfördelning efter valnämndens preliminära rösträkning baserades alltså både på rösterna från valnatten och rösterna från valnämndernas preliminära rösträkning. Samtliga röster var då räknade en gång. De röster som räknades på valnämndens preliminära rösträkning räknades inte i något valdistrikt och alla röster från valnämndens preliminära rösträkning redovisas under "I vallokal ej räknade röster" som finns i listan över valdistrikt i varje valkrets.

Presentation för det preliminära onsdagsresultatet

till sidans topp