Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Omval Västra Götaland den 15 maj 2011

Valprövningsnämnden beslutade att det ska genomföras omval i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län i alla valkretsar.

Läs Valprövningsnämndens beslut om omval

Varför blev det omval i Västra Götalands läns landsting?

Valprövningsnämnden har funnit att det förkommit ett antal olika fel i samband med valet 2010. I Göteborgs valkrets har 104 budröster som varit bristfälliga godkänts, 51 röster fördelade över samtliga kretsar har inte kommit fram och kunnat räknas i tid, 3 väljare har inte fått rösta och 16 röster på Centerpartiet har inte kommit med i den slutliga sammanräkningen.

Om Centerpartiet hade fått ytterligare 16 röster hade det partiet i stället för Socialdemokraterna fått det sista utjämningsmandatet.

Valprövningsnämndens slutsats är att felen med stor sannolikhet kan ha inverkat på valutgången. Felet går inte att rätta genom ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Nämnden har därför beslutat att omval ska hållas. Fel har gjorts i samtliga fem valkretsar och de har inverkat på fördelningen av utjämningsmandat. Därför måste omvalet omfatta samtliga valkretsar.