Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Omval Örebro den 15 maj 2011

Valprövningsnämnden beslutade att det ska genomföras omval i valet till kommunfullmäktige i Örebro kommun i den nordöstra valkretsen.

Läs Valprövningsnämndens beslut om omval

Varför blev det omval i den nordöstra valkretsen i Örebro kommun?

Valprövningsnämnden har funnit att 17 budröster felaktigt godkänts, att det brustit i ordningen i röstningslokalen på Vivalla bibliotek vid förtidsröstning den 1 september 2010 och att ett partis valtält vid samma tillfälle varit placerat för nära röstningslokalen.

Marginalen till sista mandatet i valkretsen Örebro Nordöstra var mycket knapp. Om Folkpartiet hade fått ytterligare en röst hade partiet, i stället för Socialdemokraterna, fått det sista mandatet i valkretsen. I de andra kretsarna skulle det ha krävts många fler röster för att ett annat parti skulle ta sista mandatet.

Valprövningsnämnden bedömde att de nämnda felen med stor sannolikhet kan ha inverkat på valutgången i Örebro Nordöstra valkrets. Rättelse kan inte ske på annat sätt än genom omval i kretsen.