Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Nuvarande och avgångna ledamöter

Namn på nuvarande och avgångna ledamöter

Listor med namn på nuvarande, avgångna ledamöter, namn på de som ersatt och avgångsdatum per parti hittar du här i valpresentationen*:

Statistik över nuvarande och avgångna ledamöter

Statistik över nuvarande ledamöter och de som avgått per parti uppdelat i ålder och kön hittar du längst ner på statistiksidorna i valpresentationen*:

Tomma stolar?

En "tom stol" brukar det kallas då det inte har kunnat utses en ny ledamot på ett mandat.

Här hittar du en lista på vilka ställen det finns tomma stolar och vilket parti mandatet tillhör

Hur påverkar omvalet?

I Västra Götalands landsting och Örebros nordöstra valkrets var det omval den 15 maj 2011. Uppgifterna om nuvarande ledamöter i dessa områden är integrerade i valpresentationen för valet 2010, dvs dit länkarna ovan pekar.

Rådata

Klicka här för att hitta rådatat för nuvarande ledamöter

Vem ser till att nya ledamöter väljs in?

När någon ledamot avgår i riksdagen ansvarar Valmyndigheten för att utse en ny ledamot. För kommun- och landstingsfullmäktige är detta respektive länsstyrelses ansvar. Att utse nya ledamöter under mandatperioden kallas efterträdarval.

*Valpresentationen kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.