Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Informationskampanj i TV, press, radio, webb och utomhus

Informationsinslag i TV

Film 1: Röstkort! Sändes 23 augusti - 5 september

Film 2: Förtidsrösta. Sändes 1-18 september.

Film 3: Personrösta. Sändes 1-18 september.

Informationsinslag i radio

Sändningstid 23 augusti - 5 september:

Röstkorten delas ut 23-31 augusti

Sändningstid 1 september - 19 september

Från den 1 september kan du förtidsrösta

Vill du personrösta i valet

Annons i press

Denna annons publicerades under perioden 23 augusti - 19 september:

annons

Informationskampanj utomhus

Budskap: Röstkortet

Rulltrappa tunnelbana

Stora skyltar utomhus (adshel)

Budskap: Röstkortet och förtidsröstning från 1 september

Bussfönster

till sidans topp

Banners på internet

Budskap: Röstkortet

Banner 1

Banner 2

Banner 3

Budskap: Förtidsrösta

Banner 1

Banner 2

Banner 3

Budskap: Personrösta

Banner 1

Banner 2

Banner 3

Budskap: Rösta från utlandet

Banner 1

Banner 2

Budskap: Röstar du för första gången?

Banner 1

Banner 2

Banners på andra språk:

Arabiska

Farsi

Kurdiska

Polska

Ryska

Tigrinja

Somaliska

Thai

Turkiska

Spanska

Albanska

Engelska

till sidans topp