Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valresultat allmänna val 1998

Här finns procent- och mandatfördelning för val 1998.

Alla resultat öppnas i nya fönster och med samma layout som när de publicerades 1998.

Slutligt resultat riksdag

Slutligt resultat landsting

Slutligt resultat kommun

Rådata valnattsresultat (1 MB)