Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Skillnader mellan sametingsval och riksdagsval

Valet till Sametinget skiljer sig från valen till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige på flera olika sätt.

Anmälan till röstlängden

Vid allmänna val i Sverige tas alla som har rösträtt automatiskt upp i röstlängden. Kriterierna för rösträtt, dvs. ålder, medborgarskap och folkbokföringsadress, finns registrerade i folkbokföringsregistret.

I valet till Sametinget ser kriterierna annorlunda ut: endast samer får rösta. Därför måste de som vill ha rösträtt anmäla sig till röstlängden för val till Sametinget.

Alla partier måste registrera sig

Vid allmänna val i Sverige behöver samtliga partier från och med 2018 års val anmäla sitt deltagande i val senast 30 dagar innan valdagen. Alla kandidater ska också samtycka för att kunna bli invalda. Det finns olika regler beroende på om partiet har en registrerad partibeteckning. Det finns också olika regler för hur kandidater kan och ska samtycka för att kandidera respektive bli invalda.

I valet till Sametinget måste alla grupper, partier och liknande sammanslutningar och kandidater som vill ställa upp i valet anmäla senast den 15 mars valåret. Samma regler gäller alla partier.

Utskick till de röstberättigade

Vid allmänna val i Sverige får de röstberättigade ett röstkort från Valmyndigheten. Valsedlar kan de få av partierna eller ta i val- eller röstningslokalen när de ska rösta.

I valet till Sametinget får de röstberättigade valsedlar för alla grupper, partier och liknande sammanslutningar i samma försändelse som röstkortet skickas ut.

Alla röster läggs i valurnan hos länsstyrelsen

Vid allmänna val i Sverige sker valförrättningen i vallokalen: det markeras i röstlängden att väljaren har röstat och rösten (valkuvert med valsedel i) läggs i valurnan. Själva förrättningen innebär att väljarens identitet skiljs från rösten. Att rösta innan valdagen eller på annan ort på valdagen kallas för att förtidsrösta. Väljarens förtidsröst transporteras till väljarens vallokal på valdagen. Där skiljs väljarens identitet (röstkortet) från rösten, väljaren markeras i röstlängden och rösten läggs i valurnan.

I valet till Sametinget sker röstningen i vallokal eller genom brevröstning. I båda fallen skickas rösterna till Länsstyrelsen i Norrbottens län. En vecka efter valet startar förrättningen där väljarna markeras i röstlängden och rösterna läggs i valurnan.