Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Röstkort

Valmyndigheten skickar ett röstkort till alla röstberättigade ca 30 dagar före valdagen, dvs i slutet av april 2017. Utskicket innehåller även material för röstning samt information om valet.

Röstkort behövs för brevröstning och röstning i vallokal

Röstkortet är även ett ytterkuvert som rösten läggs i och används både vid brevröstning och vid röstning i vallokal, därav namnet röstkort/ytterkuvert. På röstkortet/ytterkuvertet står väljarens namn och nummer i röstlängden.

Den som saknar sitt röstkort/ytterkuvert kan få ett nytt av Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.