Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösträtt, röstlängd och röstkort

Alla som vill rösta i valet till Sametinget måste finnas med i röstlängden. I Sametingslagen står vilka kriterier en person måste uppfylla för att kunna få rösträtt. Den som uppfyller kriterierna för rösträtt och vill delta i valet ska senast den 20 oktober 2016 skicka in en anmälan om att bli upptagen i röstlängden till Sametingets valnämnd - se länk till höger.

Läs mer om rösträtt och röstlängd

Sametingets valnämnd ska senast den 1 mars 2017 upprätta en slutlig röstlängd för valet till Sametinget.

Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade (dvs. de som finns upptagna i den slutliga röstlängden). Röstkortet skickas till väljarna ca 30 dagar före valdagen, dvs i slutet av april 2017.

Läs mer om röstkort och material