Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösta i vallokal

Vallokaler

Vid val till Sametinget finns det vallokaler på ett antal orter i Sverige. Sametingets valnämnd beslutar i början av 2017 om på vilka orter det ska finnas vallokaler och utser valförrättare till varje vallokal. Väljarna kan rösta i vilken vallokal som helst på valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vallokalerna ska ha öppet för röstning kl. 8-20.

Lista med vallokaler

Röstkort behövs för röstning i vallokal

Väljaren ska ta med sig sitt röstkort/ytterkuvert till vallokalen. Röstkortet är även ett ytterkuvert som rösten läggs i och används både vid brevröstning och vid röstning i vallokal, därav namnet röstkort/ytterkuvert. På röstkortet/ytterkuvertet står väljarens namn och nummer i röstlängden.

Röstkortet/ytterkuvertet ska vara oförslutet när det tas med till vallokalen eftersom rösten ska göras i ordning på plats, se beskrivningen nedan av hur röstningen går till.

Den som saknar sitt röstkort/ytterkuvert kan få ett nytt av Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.

 

Väljaren ska ta med ID-handling

Om väljaren inte är känd för valförrättarna måste väljaren visa ID-handling för att få rösta.

Så här går röstningen i vallokal till:

  1. Väljaren får ett valkuvert av valförrättarna.
  2. Han eller hon går bakom en valskärm och gör i ordning sin röst i avskildhet. Valsedeln stoppas in i valkuvertet.
  3. Väljaren lämnar sitt valkuvert, röstkort/ytterkuvert och ID-handling till valförrättarna.
  4. Valförrättarna kontrollerar att rösten gjorts i ordning på rätt sätt och antecknar att väljaren röstat i väljarförteckningen. Därefter lägger en valförrättare ner valkuvertet i röstkortet/ytterkuvertet och röstkortet/ytterkuvertet klistras igen. Rösten läggs i en uppsamlingslåda.
  5. De röster som tas emot i vallokalerna skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län som granskar och räknar rösterna.