Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Brevrösta

Material för brevröstning

Allt material som behövs för att kunna brevrösta skickas ut till väljaren i slutet av april 2017: röstkort/ytterkuvert, omslagskuvert för brevröstning, valkuvert och valsedlar.

Röstkort behövs för brevröstning

Röstkortet är även ett ytterkuvert som rösten läggs i och används både vid brevröstning och vid röstning i vallokal, därav namnet röstkort/ytterkuvert. På röstkortet/ytterkuvertet står väljarens namn och nummer i röstlängden.

Den som saknar sitt röstkort/ytterkuvert kan få ett nytt hos Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.

Valkuvert och valsedlar

I brevet från Valmyndigheten finns utöver röstkort/ytterkuvert även valkuvert och alla valsedlar.

Omslagskuvert för brevröstning

I brevet från Valmyndigheten finns även ett omslagskuvert som väljaren behöver för att kunna brevrösta.

Två vittnen behövs

För att brevrösta behöver väljaren två vittnen. Dessa personer ska vara över 18 år och får inte vara väljarens make/maka eller väljarens barn.

Så här går brevröstning till:

  1. Väljaren gör i ordning sin röst genom att lägga ner en valsedel i ett valkuvert.
  2. Valkuvertet läggs, i vittnenas närvaro, ner i röstkortet/ytterkuvertet, som klistras igen. Därefter ska väljaren och vittnena fylla i uppgifterna utanpå röstkortet/ytterkuvertet.
  3. Väljaren stoppar röstkortet/ytterkuvertet i ett särskilt omslagskuvert och klistrar igen omslagskuvertet.
  4. Brevrösten måste postas senast valdagen den 21 maj 2017. Adressen till Länsstyrelsen i Norrbottens län står förtryckt på omslagskuvertet och portot är betalt.