Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Sammanräkning

Sammanräkningen hos Länsstyrelsen i Norrbottens län startar en vecka efter valet, dvs måndagen den 29 maj 2017.

Först granskas rösterna och valkuverten läggs ner i valurnan

Länsstyrelsen granskar först rösterna från vallokalerna och kontrollerar att de gjorts i ordning på korrekt sätt. De röstkort/ytterkuvert som godkänns öppnas. I röstkortet/ytterkuvertet ska det ligga ett valkuvert. Valkuvertet tas ut och om det är korrekt iordninggjort läggs det ner i valurnan och väljaren prickas av i röstlängden. Väljarens röstkort/ytterkuvert separeras från rösten när valkuvertet läggs ner i valurnan. På så sätt separeras väljarens röst från hans eller hennes identitet väljarens valhemlighet skyddas.

När alla vallokalsröster har granskats, granskas brevrösterna på liknande sätt. Dessutom kontrolleras att väljaren inte redan är avprickad i röstlängden, dvs. att han eller hon inte redan har röstat.

Sedan töms valurnan och valsedlarna bedöms och räknas

När alla valkuvert är nedlagda töms valurnan. Valkuverten öppnas och valsedlarna tas ut. Valsedlarna bedöms allt eftersom de räknas. Först räknar Länsstyrelsen ihop antal valsedlar för varje grupp, parti eller liknande sammanslutning. Sedan räknar Länsstyrelsen antalet personröster för varje kandidat.

Så här bedöms en valsedel

Om väljaren kryssat för två eller fler kandidater på valsedeln räknas det som en röst på den aktuella gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen.

Samma sak gäller om väljaren lagt ner två (eller fler) valsedlar i ett valkuvert där valsedlarna anger samma grupp, parti eller liknande sammanslutning men olika kandidatuppsättningar eller olika markeringar för personrösten.

Länsstyrelsen tar inte hänsyn till strykningar eller tillskrifter av namn på valsedlar.

En valsedel bedöms som ogiltig om den:

  • saknar beteckning,
  • har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt,
  • har mer än en partibeteckning (t.ex. om det ligger två eller flera valsedlar i ett valkuvert och valsedlarna anger olika grupp, parti eller liknande sammanslutning).