Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Mandatfördelning

När alla röster är räknade kan mandatfördelningen börja. De 31 mandaten (platserna) i Sametinget fördelas mellan grupperna, partierna och de liknande sammanslutningarna. Beräkningssättet kallas den jämkade uddatalsmetoden och är samma som används vid valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt valet till Europaparlamentet i Sverige.

Vid val till Sametinget finns det ingen spärr för hur många procent en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning måste ha fått för att få vara med i mandatfördelningen. Hela landet är en enda valkrets.

Fakta: Den jämkade uddatalsmetoden

För alla grupper, partier och liknande sammanslutningar räknas jämförelsetal fram. Det första jämförelsetalet får man genom att det totala antalet röster för respektive grupp, parti eller liknande sammanslutning delas med 1,4. Den grupp, det parti eller den liknande sammanslutningen som har högst jämförelsetal får det första mandatet och får därefter ett nytt jämförelsetal genom att röstetalet delas med 3. Övriga grupper, partier och liknande sammanslutningar behåller sina jämförelsetal tills de får mandat. När en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning får sitt andra mandat delas röstetalet med 5 för att beräkna nästa jämförelsetal, och efter tredje mandatet med 7, och så vidare.


RÄKNEEXEMPEL MANDATFÖRDELNING

Fördelning av de första fyra mandaten vid 2009 års val

Grupp, parti eller liknande sammanslutning Röstetal Mandat 1 Mandat 2 Mandat 3 Mandat 4
Albmut - Almetjh - Almasj - Folket 117 83,57 83,57 83,57 83,57
Guovssonásti 625 446,42 446,42 446,42 446,42
Jakt- och Fiskesamerna 1 069 763,57 356,33 356,33 356,33
Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe 496 354,28 354,28 354,28 354,28
Samerna 646 461,42 461,42 461,42 215,33
Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 908 648,57 648,57 302,66 302,66
Solidaritet 62 44,28 44,28 44,28 44,28
Vuovdega-Skogssamerna 450 321,42 321,42 321,42 321,42
  1. Alla partiers röstetal delas med 1,4 så att alla partier har ett jämförelsetal.
  2. De som efter delningen med 1,4 har störst jämförelsetal är Jakt- och fiskesamerna. De får det första mandatet. Jakt- och fiskesamernas röstetal delas därefter med nästa delningstal, dvs. 3. Övriga konkurrerar med samma ursprungliga jämförelsetal.
  3. De som har störst jämförelsetal nu är Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet. De får det andra mandatet.
  4. Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiets röstetal delas därefter med nästa delningstal, dvs. 3.
  5. De som nu har störst jämförelsetal är Samerna. De får det tredje mandatet.
  6. Samernas röstetal delas med nästa delningstal, dvs. 3.
  7. De som har störst jämförelsetal nu är Guovssonásti. De får det fjärde mandatet. Guovssonástis röstetal delas därefter med nästa delningstal, dvs. 3.

På detta sätt fortsätter räkningen tills dess att alla 31 mandaten är utdelade.