Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Statistik

Valdeltagande i tidigare val till Sametinget

  Antal
registrerade i
röstlängden
Antal
avgivna
röster
Val-
deltagande %
1993 5390 3865 71,1
1997 5991 3775 63,0
2001 6724 4402 65,5
2001
Omval
6694 4366 65,2
2005 7180 4514 62,9
2009 7812 4623 59,2
2013 8327 4530 54,4

Antal röstberättigade i slutlig röstlängd

Sametingets valnämnd upprättade en slutlig röstlängd den 26 februari 2013.

Se fördelning för ålder och kön, samt geografisk spridning


Vallokaler

Det fanns 18 vallokaler vid valet till Sametinget 2013.

Se vallokalerna i valpresentationen