Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Arkiv: Information

Valmyndigheten producerade inför 2013 två olika broschyrer till väljarna. Dels en kort informationsbroschyr som skickades ut till alla väljare tillsammans med röstkortet och dels en längre informationsbroschyr som beskriver val till Sametiget mer ingående.

Bild på broschyr

Öppna kort informationsbroschyr (PDF)

 

Bild på broschyrer

Öppna längre informationsbroschyr på Svenska (PDF)

Öppna längre informationsbroschyr på Lulesamiska (PDF)

Öppna längre informationsbroschyr på Nordsamiska (PDF)

Öppna längre informationsbroschyr på Sydsamiska (PDF)