Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valsedlar

De partier som anmält sig och sina kandidater får sina valsedlar upptryckta av Valmyndigheten. Valsedlarna distribueras till alla vallokaler och hem till alla väljare.

Se de beställda valsedlarna

Vem är valbar?

En kandidat är valbar, dvs. kan väljas in i Sametinget, om han eller hon har rösträtt i valet, dvs. finns med i röstlängden, är svensk medborgare och har anmälts av ett parti som är registrerat till valet.

Väljarna får inte skriva till ytterligare namn på en valsedel och på så sätt personrösta på någon annan kandidat än de som beslutats av partiet.