Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Arkiv: Utbildning för Valadministrationen

Valnämnden i varje kommun ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler att rösta i. De utser också de ca 40 000 röstmottagare som arbetar under förtidsröstningen och på valdagen. Det är röstmottagarnas ansvar att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen/röstningslokalen och bland valsedlarna. På den här sidan finns informations- och utbildningsmaterial som Valmyndigheten tagit fram för valnämnder och röstmottagare.

Läs mer om att jobba vid valet här

Utbildningsfilmer för röstmottagare

Valmyndigheten tar fram tre utbildningsfilmer för röstmottagare inför valet till Europaparlamentet 2014:

  • En grundfilm, som innehåller grundläggande information om val och rösträtt
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i vallokal
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i röstningslokal för förtidsröstning

FilmSe filmerna och gör testen

Utbildningen öppnas i ett nytt fönster.

 

Handledningar för röstmottagare

Handledning för röstmottagning i vallokal

Broschyr Valet i fickformat

Öppna handledningen Röstmottagning i vallokal (5185 kb)

Handledning Förtidsröstning - röstmottagning i röstningslokal

Broschyr Valet i fickformat

Öppna handledningen för förtidsröstning (2784 kb)

Handledning för röstmottagning på utlandsmyndigheter

Broschyr Valet i fickformat

Öppna handledningen Röstmottagning på utlandsmyndighet (2897 kb)

Handbok för kommunen 2014

Handboken täcker både valet till Europaparlamentet 2014 samt valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014. Den riktar sig till valhandläggare på kommunerna och Valnämnderna i kommunerna samt andra personer som har övergripande ansvar för val. Handbok för kommuner 2014

Handbok kommunens uppgifter vid valen 2014 ( 142 sid, 4 794 kb)