Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Nuvarande ledamöter (uppdateras löpande)

Valpresentationen för valet till Europaparlamentet 2014 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

När någon ledamot eller ersättare avgår ansvarar Valmyndigheten för att utse nya ledamöter och ersättare. Förändringar redovisas här.

Lista nuvarande ledamöter:

Parti Ledamot Ersatte, datum
M Anna Maria Corazza Bildt (personvald)
Gunnar Hökmark (personvald)
Christofer Fjellner (personvald)
C Fredrick Federley (personvald)  
FP Jasenko Selimovic Marit Paulsen (personvald) 2015-09-30
Cecilia Wikström (personvald)
KD Lars Adaktusson (personvald)
S Marita Ulvskog (personvald)
Olle Ludvigsson
Jytte Guteland
Jens Nilsson
Anna Hedh
V Malin Björk (personvald)  
MP Linnéa Engström Isabella Lövin (personvald), 2014-10-08
Jakop Dalunde Peter Eriksson (personvald), 2016-05-31  
Bodil Ceballos
Max Andersson
SD Kristina Winberg (personvald)
Peter Lundgren (personvald)  
FI Soraya Post (personvald)  

Att vara personvald innebär att ledamoten blev personkryssad på minst 5% av partiets röster