Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valresultat

Valpresentationen för val 2009 kan innehålla personuppgifter även för personer som inte gett sitt samtycke till att ställa upp som kandidater. Det är en konsekvens av den s.k. fria nomineringsrätten.

Två ytterligare ledamöter i Europaparlamentet

Från den 1 december 2011 ökade Sveriges antal ledamöter i Europaparlamentet från 18 till 20. Valmyndigheten har utifrån valresultatet vid 2009 års val till Europaparlamentet fördelat ytterligare två mandat och fastställt vilka ledamöter och ersättare som blivit valda.

Socialdemokraterna och Piratpartiet fick var sitt ytterligare mandat. Jens Nilsson (S) och Amelia Andersdotter (PP) blev invalda.

Läs protokollet med mandatfördelningen från den 1 december 2011

Se alla nuvarande ledamöter här

Valresultat vid 2009 års val

Slutligt valresultat

Preliminärt valresultat från valnatten