Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Statistik och lokaler

Personröster

59,23 % av de röstande valde att även lämna en personröst, vilket ledde till att 13 av 18 kandidater blev personvalda.

Se statistiken över personrösterna för de partier som fick mer än 1% av rösterna (riksnivå)

Se statistik över personrösterna för samtliga partier som beställde valsedlar (läns-, kommun- och valdistriktsnivå)


Förtidsröstning

Från den 20 maj kan man förtidsrösta i valet till Europaparlamentet i någon av de nästan 1900 röstningslokaler som finns i Sverige. Förtidsröstningen pågår fram till och med valdagen. Varje dag registreras hur många förtidsröster som mottagits per röstningslokal. Motsvarande statistik finns även för förtidsröstningen vid valet 2006 och poströstningen vid valet 2004.

Se statistiken över mottagna förtidsröster


Röstmottagning

Vid valet till Europaparlamentet 2009 presenterade vi samtliga ställen där väljarna kunde rösta i vår Valpresentation.

Se samtliga ställen där du kan rösta i vår valpresentation. Öppnas i nytt fönster.

Valpresentation

till sidans topp


Röstberättigade och kandidater vid valet 7 juni 2009

Den 8 maj fastställdes röstlängden och statistik över de röstberättigade vid detta val kunde tas fram. I statistiken redovisas ålder, kön, EU-medborgare och utlandssvenskar per län, kommun och valdistrikt.

Valmyndigheten har även framställt motsvarande statistik över partiernas kandidater.

Klicka här för att komma till statistiken för de röstberättigade och kandidaterna


Förstagångsväljare

Statistiska Centralbyrån har i februari tagit fram statistik över preliminärt antal röstberättigade vid valet 2009. Bland tabellerna finns även statistik över förstagångsväljare.

Klicka här för att komma till röstberättigadestatistiken på SCB:s webbplats

till sidans topp


EU-medborgare och utlandssvenskar

Alla utlandssvenskar har rösträtt i valet till Europaparlamentet. Även EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige har rösträtt i valet till Europaparlamentet om de har anmält sig till den svenska röstlängden.

Se specialstatistik över EU-medborgare och utlandssvenskar


Röstberättigade 1 mars 2009

Valmyndigheten har tagit fram statistik för antal röstberättigade som bygger på uppgifter i folkbokföringen den 1 mars 2009. Dessa siffror kommer bland annat användas av kommunerna vid deras arbete med valdistrikt och valkretsar inför valet 2010.

Se statistiken för röstberättigade 1 mars 2009

till sidans topp


Röstberättigade 1 mars 2008

Valmyndigheten har tagit fram statistik för antal röstberättigade som bygger på uppgifter i folkbokföringen den 1 mars 2008. Denna statistik använder kommunerna och länsstyrelserna vid beslut om indelning av valdistrikt och valkretsar. Sådana beslut ska tas senast den 1 december 2008 för att gälla vid valet 2009.

Läs mer om valgeografin

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare

Uppgifterna visas på lands-, läns-, kommun- och valdistriktsnivå.

Län R-val UV K-val Utl.
Blekinge län 117 276 1 316 119 496 3 536
Dalarnas län 214 597 2 436 217 677 5 516
Gotlands län 45 314 408 45 568 662
Gävleborgs län 215 399 2 213 218 461 5 275
Hallands län 222 417 3 769 225 439 6 791
Jämtlands län 99 772 1 210 100 891 2 329
Jönköpings län 252 290 3 094 257 561 8 365
Kalmar län 183 045 1 845 186 230 5 030
Kronobergs län 137 370 1 907 141 316 5 853
Norrbottens län 193 205 1 940 199 337 8 072
Skåne län 902 790 20 692 938 295 56 197
Stockholms län 1 426 911 43 369 1 495 852 112 310
Södermanlands län 200 398 2 692 206 687 8 981
Uppsala län 245 700 4 802 251 296 10 398
Värmlands län 211 523 3 068 217 934 9 479
Västerbottens län 200 255 1 897 203 406 5 048
Västernorrlands län 190 505 1 703 192 917 4 115
Västmanlands län 188 758 2 967 194 838 9 047
Västra Götalands län 1 176 492 24 486 1 208 228 56 222
Örebro län 212 100 2 570 216 274 6 744
Östergötlands län 323 635 4 430 328 752 9 547
Hela landet 6 959 752 132 814 7 166 455 339 517

till sidans topp