Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Nuvarande ledamöter

När någon ledamot eller ersättare avgår ansvarar Valmyndigheten för att utse nya ledamöter och ersättare. Listan nedan uppdateras så snart förändringar skett.

Två ytterligare ledamöter i Europaparlamentet

Från den 1 december 2011 ökade Sveriges antal ledamöter i Europaparlamentet från 18 till 20.

Läs protokollet med mandatfördelningen från den 1 december 2011

Se valresultatet från 2009 här

Lista nuvarande ledamöter:

Parti Ledamot Ersatte, datum
M Gunnar Hökmark (personvald)
Anna Maria Corazza Bildt (personvald)
Christofer Fjellner (personvald)
Anna Ibrisagic
C Kent Johansson Lena Ek, 18 okt 2011
FP Marit Paulsen (personvald)
Olle Schmidt
Cecilia Wikström
KD Alf Svensson (personvald)
S Marita Ulvskog (personvald)
Olle Ludvigsson (personvald)
Åsa Westlund (personvald)
Göran Färm
Anna Hedh
Jens Nilsson nytt mandat 1 dec 2011
V Mikael Gustafsson Eva-Britt Svensson, 22 sept 2011
MP Carl Schlyter (personvald)
Isabella Lövin  (personvald)
PP Christian Engström  (personvald)
Amelia Andersdotter (personvald) nytt mandat 1 dec 2011

Att vara personvald innebär att ledamoten blev personkryssad på minst 5% av partiets röster