Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Statistik och lokaler

Poströster

Se vilka ställen som fanns för poströstning och deras öppettider

Se sammanställning över mottagna poströster, per dag och per ställe


Antal röstberättigade den 13 juni 2004

Uppgifter om röstberättigade vid valet till Europaparlamentet den 13 juni 2004. Uppgifterna är baserade på förhållandena på valdagen. Föredrar du att se statistiken i XML-format kan du göra det genom att spara filen epstat.zip till din hårddisk.

Kolumnförklaring
A Totalt
B Utlandssvenskar
C Unionsmedborgare
D Kommunalt röstberättigade
  A B C D *
Hela Sverige 6 827 870 109 688 47 776 6 998 844
Blekinge län 117 253 1 068 504 118 724
Dalarnas län 214 822 2 069 873 217 084
Gotlands län 44 785 323 131 45 028
Gävleborgs län 216 043 1 853 671 218 611
Hallands län 214 800 3 284 1 141 216 625
Jämtlands län 100 293 1 056 244 100 957
Jönköpings län 248 425 2 628 1 052 252 702
Kalmar län 182 921 1 570 805 184 967
Kronobergs län 137 041 1 754 819 138 981
Norrbottens län 194 795 1 503 1 386 199 544
Skåne län 879 777 17 132 7 236 901 217
Stockholms län 1 375 807 34 684 16 870 1 439 498
Södermanlands län 196 498 2 386 1 362 202 121
Uppsala län 227 564 3 931 1 653 232 443
Värmlands län 211 539 2 702 752 216 361
Västerbottens län 198 168 1 464 737 200 595
Västernorrlands län 191 728 1 465 539 193 361
Västmanlands län 196 904 2 607 1 552 202 673
Västra Götalands län 1 149 894 20 285 7 200 1 179 888
Örebro län 209 707 2 250 882 213 520
Östergötlands län 319 106 3 674 1 367 323 944

* Kolumnen "Kommunalt röstberättigade" är bara av intresse om en kommun har en lokal folkomröstning.