Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valresultat

Alla resultat öppnas i nya fönster och med samma layout som när de publicerades 2004.

Slutligt resultat

Valnattsresultat