Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

2003 folkomröstning Euron

Alla resultat öppnas i nya fönster och med samma layout som när de publicerades 2003.

Slutligt resultat

Valnattsresultat