Start Det svenska valsystemet Val 14 september 2014 Tidigare val Om oss

Val till Europaparlamentet 25 maj

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. I Sverige hölls val den 25 maj 2014.

Valpresentationen

Genom att klicka på länkarna nedan kommer du till en valpresentation där en mängd information kommer att presenteras som gäller valet till Europaparlamentet. Valpresentationen kommer att öppnas i ett eget fönster.

I valpresentationen för valet hittar du:

Här kommer du sedan att kunna följa

Kommunala folkomröstningar

Om en kommun ska hålla en kommunal folkomröstning måste samråd med Valmyndigheten ske senast 3 månader innan folkomröstningen. Så snart Valmyndigheten vet att en folkomröstning ska hållas publiceras detta här:

Lista med kommunala folkomröstningar

All information om folkomröstningen finns hos den berörda kommunen.