2014-09-16 17:38:43

Val till riksdagen - Röster - Sjövik

17,90%
9,62%
2,80%
5,48%
29,19%
8,39%
7,27%
14,77%
3,91%
0,67%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,36%
+1,80
2010: 84,56%

Röstfördelning - valdistrikt Sjövik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 160 17,90% -67 -8,87 227 26,77%
C Centerpartiet 86 9,62% +4 -0,05 82 9,67%
FP Folkpartiet liberalerna 25 2,80% -25 -3,10 50 5,90%
KD Kristdemokraterna 49 5,48% -14 -1,95 63 7,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 261 29,19% +28 +1,72 233 27,48%
V Vänsterpartiet 75 8,39% +4 +0,02 71 8,37%
MP Miljöpartiet de gröna 65 7,27% -1 -0,51 66 7,78%
SD Sverigedemokraterna 132 14,77% +85 +9,22 47 5,54%
FI Feministiskt initiativ 35 3,91% +34 +3,80 1 0,12%
ÖVR Övriga partier 6 0,67% -2 -0,27 8 0,94%
  Giltiga röster 894 100,00% +46   848 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,56% -6 -0,72 11 1,28%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,12 1 0,12%
VDT Valdeltagande 899 86,36% +39 +1,80 860 84,56%
  Antal röstberättigade 1041   +24   1017  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sjövik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,22% +2 +0,22    
PP Piratpartiet 2 0,22% -5 -0,60 7 0,83%
  Direktdemokraterna 1 0,11% +1 +0,11    
ENH Enhet 1 0,11% +1 +0,11    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 6 0,67% -2 -0,27 8 0,94%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sjövik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se