2014-09-17 10:30:43

Val till riksdagen - Röster - Drängsered - Hästhagen

24,44%
5,05%
6,22%
4,96%
26,69%
5,86%
9,02%
13,26%
3,07%
1,44%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,99%
+1,42
2010: 85,58%

Röstfördelning - valdistrikt Drängsered - Hästhagen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 271 24,44% -55 -6,88 326 31,32%
C Centerpartiet 56 5,05% +23 +1,88 33 3,17%
FP Folkpartiet liberalerna 69 6,22% -21 -2,42 90 8,65%
KD Kristdemokraterna 55 4,96% -12 -1,48 67 6,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 296 26,69% +18 -0,01 278 26,71%
V Vänsterpartiet 65 5,86% +5 +0,10 60 5,76%
MP Miljöpartiet de gröna 100 9,02% -4 -0,97 104 9,99%
SD Sverigedemokraterna 147 13,26% +78 +6,63 69 6,63%
FI Feministiskt initiativ 34 3,07% +30 +2,68 4 0,38%
ÖVR Övriga partier 16 1,44% +6 +0,48 10 0,96%
  Giltiga röster 1109 100,00% +68   1041 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,72% -12 -1,17 20 1,88%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1117 86,99% +55 +1,42 1062 85,58%
  Antal röstberättigade 1284   +43   1241  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Drängsered - Hästhagen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 6 0,54% -2 -0,23 8 0,77%
  Direktdemokraterna 3 0,27% +3 +0,27    
ENH Enhet 3 0,27% +3 +0,27    
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,09% +1 +0,09    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09% -1 +0,09 2 0,19%
  Totalt övriga partier 16 1,44% +6 +0,48 10 0,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Drängsered - Hästhagen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se