Val till riksdagen - Ålder och kön - Rönnäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rönnäng 1164 18,6% 25,8% 25,9% 29,7% 6,9% 50,8% 49,2%   1,4%
Summa 1164 18,6% 25,8% 25,9% 29,7% 6,9% 50,8% 49,2% 1,4%

http://www.val.se