Val till riksdagen - Ålder och kön - Valla 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 2 1225 15,3% 29,6% 26,1% 29,0% 5,6% 52,1% 47,9%   0,7%
Summa 1225 15,3% 29,6% 26,1% 29,0% 5,6% 52,1% 47,9% 0,7%

http://www.val.se