Val till riksdagen - Ålder och kön - Täby 13 S Skarpäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 13 S Skarpäng 1466 13,6% 33,7% 32,3% 20,5% 7,1% 51,1% 48,9%   22,2%
Summa 1466 13,6% 33,7% 32,3% 20,5% 7,1% 51,1% 48,9% 22,2%

http://www.val.se