Val till riksdagen - Ålder och kön - Lerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lerum 1 14443 16,1% 36,9% 22,1% 24,9% 6,9% 48,1% 51,9%   2,0%
Lerum 2 14764 16,5% 37,4% 23,0% 23,1% 7,4% 50,3% 49,7%   1,7%
Lerum 29207 16,3% 37,1% 22,6% 24,0% 7,2% 49,2% 50,8% 1,8%

http://www.val.se