Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Kungälv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv västra 17197 15,9% 34,8% 24,5% 24,8% 6,2% 50,7% 49,3% 2,4%  
Kungälv östra 15831 20,0% 30,3% 22,4% 27,3% 6,7% 48,1% 51,9% 3,2%  
Kungälv 33028 17,9% 32,7% 23,5% 26,0% 6,4% 49,5% 50,5% 2,8%

http://www.val.se