2010-09-19 23:29:27

Val till riksdagen - Valnatt - Västerås Östra valkrets

Samtliga 32 valdistrikt räknade

28,4%
4,2%
8,8%
5,0%
34,9%
4,7%
6,2%
6,1%
1,7%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,6%
+2,8
2006: 80,8%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 11800 28,4% +2338 +4,1 9462 24,3%
C Centerpartiet 1730 4,2% -283 -1,0 2013 5,2%
FP Folkpartiet liberalerna 3660 8,8% -161 -1,0 3821 9,8%
KD Kristdemokraterna 2083 5,0% -295 -1,1 2378 6,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14499 34,9% -546 -3,8 15045 38,7%
V Vänsterpartiet 1964 4,7% -28 -0,4 1992 5,1%
MP Miljöpartiet de gröna 2586 6,2% +747 +1,5 1839 4,7%
SD Sverigedemokraterna 2552 6,1% +1609 +3,7 943 2,4%
ÖVR Övriga partier 702 1,7% -731 -2,0 1433 3,7%
  Giltiga röster 41576 100,0% +2650   38926 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 498 1,2% -463 -1,2 961 2,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 152 0,4% +135 +0,3 17  
VDT Valdeltagande 42226 83,6% +2322 +2,8 39904 80,8%
  Antal röstberättigade 50511   +1110   49401  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
33,3% 3,4% 13,8% 10,0% 26,7% 3,3% 5,0% 3,9% 0,6% 0,7% 0,2% 83,3%
8,7% 1,4% 8,1% 5,4% 58,9% 5,6% 4,1% 5,9% 1,8% 0,7% 0,3% 71,5%
27,8% 3,1% 7,4% 7,4% 37,1% 4,1% 6,3% 4,9% 1,9% 1,5%   87,4%
37,8% 4,8% 12,1% 9,5% 21,3% 2,6% 6,9% 3,9% 1,1% 1,3% 0,1% 92,2%
24,4% 2,6% 8,9% 5,5% 42,7% 4,7% 5,6% 4,1% 1,4% 0,7% 0,6% 84,3%
25,0% 4,3% 10,4% 6,0% 37,6% 4,8% 6,2% 4,2% 1,5% 0,7% 0,4% 85,7%
33,3% 3,6% 12,6% 5,1% 29,3% 3,7% 6,4% 4,9% 1,1% 0,9% 0,1% 92,0%
30,3% 3,5% 11,1% 5,5% 34,3% 4,2% 5,3% 4,4% 1,3% 0,8% 0,2% 85,9%
24,0% 3,6% 7,3% 4,6% 38,7% 5,5% 8,4% 6,1% 1,9% 1,0%   78,7%
23,6% 3,0% 6,9% 4,6% 37,2% 6,5% 8,6% 7,2% 2,3% 1,3% 0,8% 78,0%
17,9% 3,3% 7,5% 3,5% 39,9% 6,5% 9,8% 9,6% 2,1% 1,4%   80,6%
26,9% 3,9% 7,2% 3,0% 35,0% 5,0% 8,6% 7,7% 2,7% 1,3% 0,2% 78,2%
21,1% 2,6% 7,7% 4,2% 42,2% 5,9% 7,0% 6,8% 2,6% 0,7% 0,3% 79,7%
21,0% 2,4% 6,8% 3,1% 43,0% 6,4% 5,2% 9,5% 2,5% 1,1% 0,8% 76,1%
26,6% 2,9% 8,2% 3,6% 35,4% 5,7% 7,2% 8,6% 1,6% 1,7% 0,8% 79,4%
20,5% 2,8% 6,7% 3,9% 43,4% 6,5% 6,7% 7,5% 2,0% 1,9% 0,8% 82,6%
26,0% 2,9% 8,5% 5,8% 37,7% 5,2% 6,1% 6,6% 1,3% 1,2% 0,2% 84,1%
32,8% 4,0% 9,9% 4,4% 28,8% 4,6% 8,2% 5,2% 2,1% 1,3% 0,6% 82,6%
24,0% 2,1% 8,5% 3,2% 36,5% 6,5% 8,2% 7,5% 3,5% 1,7% 0,5% 78,7%
27,6% 2,7% 7,7% 4,1% 39,0% 5,7% 6,2% 5,2% 1,8% 1,6%   85,4%
14,0% 2,3% 4,7% 1,9% 54,6% 6,8% 6,2% 7,7% 1,9% 1,2% 0,3% 75,9%
38,1% 6,8% 11,9% 6,1% 23,8% 3,3% 4,9% 4,3% 0,8% 0,7%   89,9%
29,7% 4,1% 7,4% 2,6% 33,9% 6,6% 5,7% 8,0% 2,0% 1,5% 0,3% 80,5%
35,1% 4,7% 7,6% 3,9% 32,7% 2,7% 4,7% 6,7% 1,8% 0,9% 0,2% 87,7%
24,9% 5,6% 7,9% 4,2% 38,7% 3,7% 5,6% 8,2% 1,2% 1,6% 1,3% 86,4%
31,9% 16,1% 4,9% 6,2% 24,3% 3,5% 4,7% 6,5% 1,8% 1,3% 0,7% 86,1%
42,5% 8,6% 7,5% 4,9% 20,0% 3,5% 4,6% 6,4% 2,0% 0,9% 0,2% 87,8%
38,0% 3,8% 10,9% 4,4% 28,5% 3,1% 5,7% 4,4% 1,3% 1,4% 0,5% 90,4%
41,0% 4,7% 11,0% 6,9% 22,1% 2,7% 4,2% 6,0% 1,4% 0,4% 0,2% 90,0%
33,3% 4,5% 10,8% 5,8% 31,1% 3,6% 4,8% 5,6% 0,6% 0,9% 0,2% 85,2%
24,6% 2,7% 7,5% 4,7% 37,5% 6,3% 7,0% 7,1% 2,6% 1,6% 0,1% 83,7%
34,3% 4,2% 8,9% 5,2% 31,8% 3,5% 6,4% 4,9% 0,8% 1,5% 0,5% 85,7%
Västerås Östra valkrets 28,4% 4,2% 8,8% 5,0% 34,9% 4,7% 6,2% 6,1% 1,7% 1,2% 0,4% 83,6%

http://www.val.se