2010-09-19 23:32:14

Val till riksdagen - Valnatt - Jönköpings kommun Valkrets Öst

Samtliga 25 valdistrikt räknade

25,2%
5,6%
5,6%
13,6%
32,5%
5,3%
5,5%
5,9%
0,7%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,9%
+1,2
2006: 81,7%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Öst

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6461 25,2% +1411 +4,6 5050 20,7%
C Centerpartiet 1434 5,6% -70 -0,6 1504 6,2%
FP Folkpartiet liberalerna 1427 5,6% +210 +0,6 1217 5,0%
KD Kristdemokraterna 3492 13,6% -771 -3,8 4263 17,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8331 32,5% -604 -4,1 8935 36,6%
V Vänsterpartiet 1363 5,3% +38 -0,1 1325 5,4%
MP Miljöpartiet de gröna 1409 5,5% +539 +1,9 870 3,6%
SD Sverigedemokraterna 1511 5,9% +803 +3,0 708 2,9%
ÖVR Övriga partier 174 0,7% -372 -1,6 546 2,2%
  Giltiga röster 25602 100,0% +1184   24418 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 287 1,1% -121 -0,5 408 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 54 0,2% +47 +0,2 7  
VDT Valdeltagande 25943 82,9% +1110 +1,2 24833 81,7%
  Antal röstberättigade 31287   +905   30382  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Öst

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
31,6% 7,8% 6,2% 13,6% 24,2% 4,8% 5,9% 5,2% 0,8% 0,7% 0,1% 80,7%
31,7% 9,4% 8,1% 15,3% 19,0% 4,5% 5,5% 5,6% 0,7% 1,2%   86,8%
32,6% 2,9% 6,9% 13,6% 24,4% 4,3% 7,7% 6,8% 0,8% 0,7%   92,0%
34,3% 5,3% 6,4% 12,8% 23,0% 3,9% 7,3% 6,7% 0,3% 1,1% 0,2% 92,3%
29,7% 3,5% 6,1% 16,4% 29,4% 3,6% 3,8% 7,1% 0,3% 1,6% 0,5% 86,6%
29,0% 4,7% 6,8% 17,6% 27,5% 4,0% 3,8% 6,0% 0,4% 1,0% 0,3% 84,4%
20,5% 3,7% 6,7% 7,8% 46,7% 4,3% 5,2% 4,3% 0,7% 0,7% 0,5% 79,8%
24,7% 2,5% 4,9% 13,8% 33,6% 6,9% 5,8% 6,9% 1,0% 1,2% 0,7% 79,4%
22,7% 2,4% 5,4% 12,9% 42,3% 4,4% 3,9% 5,3% 0,7% 1,5% 0,2% 77,9%
18,1% 2,2% 4,4% 12,6% 40,0% 9,3% 5,8% 7,0% 0,6% 1,6% 0,5% 81,5%
8,5% 1,0% 2,0% 4,7% 66,5% 8,1% 3,3% 5,3% 0,7% 0,6% 0,6% 73,2%
23,9% 2,5% 4,7% 10,1% 40,6% 5,8% 5,9% 5,7% 0,9% 1,3%   84,4%
22,8% 2,8% 5,2% 9,0% 37,7% 8,5% 5,8% 7,1% 1,1% 1,3% 0,1% 79,1%
22,8% 4,4% 5,3% 12,5% 38,6% 4,7% 6,0% 5,0% 0,8% 1,2% 0,5% 82,5%
20,4% 1,1% 5,4% 11,7% 47,1% 5,3% 4,2% 4,4% 0,4% 0,4%   82,4%
30,3% 6,1% 7,0% 20,8% 24,3% 2,5% 5,9% 3,0% 0,2% 0,6% 0,1% 89,6%
23,5% 3,0% 6,3% 10,6% 34,2% 7,4% 8,1% 6,5% 0,6% 0,6%   81,6%
29,8% 4,9% 5,6% 11,3% 29,1% 4,9% 6,8% 6,1% 1,4% 0,7% 0,1% 79,8%
10,6% 2,8% 3,6% 6,9% 50,3% 9,3% 7,8% 6,5% 2,2% 1,1% 0,1% 67,9%
31,0% 4,9% 7,5% 14,3% 24,4% 5,0% 6,1% 6,4% 0,4% 1,5%   87,9%
12,2% 2,6% 3,9% 6,5% 53,4% 8,3% 5,2% 6,5% 1,3% 0,7% 0,2% 72,3%
26,8% 11,6% 5,4% 17,3% 22,4% 5,1% 3,9% 7,4% 0,1% 1,3% 0,3% 88,6%
28,6% 13,5% 4,4% 23,1% 16,7% 2,8% 4,1% 6,7% 0,1% 1,9% 0,3% 87,8%
26,1% 17,4% 6,7% 6,7% 24,7% 5,5% 8,5% 3,6% 0,8% 1,6%   83,0%
26,0% 13,2% 4,0% 25,8% 17,4% 2,9% 5,4% 4,5% 0,9% 1,0%   90,0%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 25,2% 5,6% 5,6% 13,6% 32,5% 5,3% 5,5% 5,9% 0,7% 1,1% 0,2% 82,9%

http://www.val.se